کاربر مدیر
3

سایر ویدیو ها

آموزش فارسی نطفه سنجی تخم نطفه دار
04 May 2019
آموزش فارسی نطفه سنجی تخم نطفه دار
کاربر مدیر · 27 بازدید

چیدن تخم های نطفه دار در شانه

83 بازدید

ویدیو آموزشی از نحوه چیدن تخم نطفه دار در شانه جوجه کشی ، کسب اطلاعات بیشتر در https://chicken-device.ir/blog..../%D8%A2%D9%85%D9%88%

بارگذاری بیشتر
0 نظرات sort Sort By

سایر ویدیو ها

آموزش فارسی نطفه سنجی تخم نطفه دار
04 May 2019
آموزش فارسی نطفه سنجی تخم نطفه دار
کاربر مدیر · 27 بازدید