سایر ویدیو ها


آنباکس دستگاه جوجه کشی 40 تایی این ویدیو خصوصی است، فقط ناشر می تواند آن را مشاهده کند.

1,159 بازدید
Am!n
2
منتشر شده در 18 Sep 2019 / در ویدیو حیوانات خانگی

دستگاه جوجه کشی 40 تایی جدیدترین محصول تولیدی اندیشه سبز بوده که دارنده قابلیت و امکان های فوق توسعه یافته ای برای به غایت رساندن بازده جوجه کشی می‌باشد . این دستگاه جوجه کشی همانطور از ظاهر آن پیدا است یک دستگاه جوجه کشی خانگی می باشد که 40 عدد تخم نطفه دار را قادر است تبدیل به جوجه کند.

بارگذاری بیشتر
0 نظرات sort Sort By

سایر ویدیو ها