متفرقه

دستگاه پخت شیر
3:47
Am!n
9 بازدید · پیش 1 ماه
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم
0:59
Am!n
103 بازدید · پیش 4 ماه ها
بازی طوطی با اسباب بازی
0:27
دستگاه جوجه کشی
663 بازدید · پیش 4 ماه ها
رقص زیبای مرغ بهشت
3:33
joojekeshi
131 بازدید · پیش 5 ماه ها
طوطی مهربان
0:12
دستگاه جوجه کشی
811 بازدید · پیش 6 ماه ها
1-Tabdil(010Editor)-1.mp4
0:46
ecu3
3 بازدید · پیش 7 ماه ها
هچ جوجه فاخته و رفتار طبیعی آن
3:58
joojekeshi
167 بازدید · پیش 7 ماه ها
تجهیزات رستوران
0:40
saber kalantari
6 بازدید · پیش 7 ماه ها
تجهیزات آشپزخانه صنعتی
1:08
saber kalantari
21 بازدید · پیش 7 ماه ها

Showing 1 out of 9