متفرقه

دستگاه پخت شیر
3:47
Am!n
42 بازدید · پیش 4 ماه ها
خنده ی جالب پرنده کوکابورا خندان
1:14
joojekeshi
519 بازدید · پیش 4 ماه ها
دستگاه جدا کننده زرده از سفیده تخم
0:59
Am!n
161 بازدید · پیش 7 ماه ها
بازی طوطی با اسباب بازی
0:27
دستگاه جوجه کشی
1,016 بازدید · پیش 7 ماه ها
رقص زیبای مرغ بهشت
3:33
joojekeshi
188 بازدید · پیش 7 ماه ها
طوطی مهربان
0:12
دستگاه جوجه کشی
1,236 بازدید · پیش 9 ماه ها
1-Tabdil(010Editor)-1.mp4
0:46
ecu3
8 بازدید · پیش 9 ماه ها
هچ جوجه فاخته و رفتار طبیعی آن
3:58
joojekeshi
255 بازدید · پیش 9 ماه ها
تجهیزات رستوران
0:40
saber kalantari
11 بازدید · پیش 10 ماه ها
تجهیزات آشپزخانه صنعتی
1:08
saber kalantari
26 بازدید · پیش 10 ماه ها

Showing 1 out of 9