ویدیو تجهیزات گلخانه ای

خلاقیت بسیار زیبا با مه ساز
0:36
joojekeshi
35 بازدید · پیش 22 روز
اجرای سیستم مه پاش در گل خانه
1:00
joojekeshi
49 بازدید · پیش 24 روز
تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد
6:36
Am!n
61 بازدید · پیش 30 روز
فن گلخانه و مرغداری 140*140
1:40
Am!n
83 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه ساز برای گل خانه
11:30
joojekeshi
110 بازدید · پیش 3 ماه ها
انواع کاکتوسها و گیاهان گوشتی
4:14
Am!n
102 بازدید · پیش 3 ماه ها
کاشت و ریشه دار کردن آناناس
1:52
Am!n
125 بازدید · پیش 3 ماه ها
کاشت درخت لیمو
4:47
Am!n
58 بازدید · پیش 3 ماه ها
سیستم های گرمایش گلخانه
3:40
Am!n
117 بازدید · پیش 3 ماه ها
میزان گرمایش گلخانه در فصل زمستان
5:43
Am!n
305 بازدید · پیش 3 ماه ها
دما گلخانه در فصل زمستان
7:15
Am!n
328 بازدید · پیش 3 ماه ها
آموزش ساخت  گلخانه تونلی کوچک
6:09
Am!n
436 بازدید · پیش 3 ماه ها
برداشت سبز یجات
1:49
Am!n
161 بازدید · پیش 3 ماه ها
کشاورزی هوشمند ، برداشت گوجه فرنگی
6:25
Am!n
172 بازدید · پیش 3 ماه ها
بارگذاری بیشتر