ویدیو تجهیزات گلخانه ای

احداث گلخانه کوچک
1:29
Am!n
43 بازدید · پیش 21 روز
خلاقیت بسیار زیبا با مه ساز
0:36
joojekeshi
111 بازدید · پیش 3 ماه ها
اجرای سیستم مه پاش در گل خانه
1:00
joojekeshi
130 بازدید · پیش 3 ماه ها
تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد
6:36
Am!n
163 بازدید · پیش 4 ماه ها
احداث گلخانه و تجهیزات مورد نیاز
4:14
Am!n
175 بازدید · پیش 4 ماه ها
فن گلخانه و مرغداری 140*140
1:40
Am!n
189 بازدید · پیش 5 ماه ها
مه ساز برای گل خانه
11:30
joojekeshi
222 بازدید · پیش 5 ماه ها
انواع کاکتوسها و گیاهان گوشتی
4:14
Am!n
214 بازدید · پیش 5 ماه ها
کاشت و ریشه دار کردن آناناس
1:52
Am!n
262 بازدید · پیش 5 ماه ها
کاشت درخت لیمو
4:47
Am!n
114 بازدید · پیش 5 ماه ها
سیستم های گرمایش گلخانه
3:40
Am!n
263 بازدید · پیش 5 ماه ها
میزان گرمایش گلخانه در فصل زمستان
5:43
Am!n
480 بازدید · پیش 6 ماه ها
دما گلخانه در فصل زمستان
7:15
Am!n
540 بازدید · پیش 6 ماه ها
آموزش ساخت  گلخانه تونلی کوچک
6:09
Am!n
1,034 بازدید · پیش 6 ماه ها
بارگذاری بیشتر