ویدیو تجهیزات مرغداری

مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
144 بازدید · پیش 3 ماه ها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
228 بازدید · پیش 4 ماه ها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
330 بازدید · پیش 6 ماه ها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
389 بازدید · پیش 6 ماه ها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
568 بازدید · پیش 8 ماه ها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
709 بازدید · پیش 8 ماه ها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
559 بازدید · پیش 8 ماه ها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
3,688 بازدید · پیش 8 ماه ها
معرفی شرکت تجهیزات مرغداری گرجستان
9:16
Am!n
647 بازدید · پیش 8 ماه ها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
505 بازدید · پیش 8 ماه ها
بارگذاری بیشتر