ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
302 بازدید · پیش 10 ماه ها
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
2,314 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
7,422 بازدید · پیش 1 سال
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
1,152 بازدید · پیش 1 سال
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
409 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
2,037 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,800 بازدید · پیش 2 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
720 بازدید · پیش 2 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
4,496 بازدید · پیش 2 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,084 بازدید · پیش 2 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,488 بازدید · پیش 2 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
7,958 بازدید · پیش 2 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
575 بازدید · پیش 2 سالها