ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
124 بازدید · پیش 4 ماه ها
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
1,728 بازدید · پیش 7 ماه ها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
3,540 بازدید · پیش 9 ماه ها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
708 بازدید · پیش 10 ماه ها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
345 بازدید · پیش 1 سال
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
1,582 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,572 بازدید · پیش 2 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
636 بازدید · پیش 2 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
3,555 بازدید · پیش 2 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,015 بازدید · پیش 2 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,353 بازدید · پیش 2 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
7,138 بازدید · پیش 2 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
554 بازدید · پیش 2 سالها