ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
242 بازدید · پیش 7 ماه ها
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
2,144 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
5,890 بازدید · پیش 12 ماه ها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
382 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
1,859 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,703 بازدید · پیش 2 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
675 بازدید · پیش 2 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
4,155 بازدید · پیش 2 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,048 بازدید · پیش 2 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,427 بازدید · پیش 2 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
7,575 بازدید · پیش 2 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
565 بازدید · پیش 2 سالها