ویدیو تجهیزات مرغداری

آموزش تخم گذاری مرغ
2:01
کاربر مدیر
519 بازدید · پیش 8 ماه ها
نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
930 بازدید · پیش 3 سالها
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
3,046 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
14,305 بازدید · پیش 3 سالها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
2,285 بازدید · پیش 3 سالها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
573 بازدید · پیش 4 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
2,828 بازدید · پیش 4 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
2,127 بازدید · پیش 4 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
930 بازدید · پیش 4 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
6,322 بازدید · پیش 4 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,543 بازدید · پیش 4 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,895 بازدید · پیش 4 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
10,139 بازدید · پیش 4 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
616 بازدید · پیش 4 سالها