ویدیو تجهیزات مرغداری

پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
51 بازدید · پیش 22 روز
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
80 بازدید · پیش 30 روز
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
134 بازدید · پیش 3 ماه ها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
324 بازدید · پیش 3 ماه ها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
341 بازدید · پیش 3 ماه ها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
926 بازدید · پیش 3 ماه ها
معرفی شرکت تجهیزات مرغداری گرجستان
9:16
Am!n
346 بازدید · پیش 3 ماه ها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
318 بازدید · پیش 3 ماه ها
بارگذاری بیشتر