ویدیو تجهیزات مرغداری

مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
222 بازدید · پیش 7 ماه ها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
437 بازدید · پیش 9 ماه ها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
543 بازدید · پیش 10 ماه ها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
453 بازدید · پیش 10 ماه ها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
1,499 بازدید · پیش 12 ماه ها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
810 بازدید · پیش 1 سال
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
521 بازدید · پیش 1 سال