ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
374 بازدید · پیش 1 سال
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
2,521 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
9,571 بازدید · پیش 2 سالها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
1,368 بازدید · پیش 2 سالها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
432 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
2,227 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,885 بازدید · پیش 2 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
752 بازدید · پیش 2 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
4,810 بازدید · پیش 3 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,126 بازدید · پیش 3 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,541 بازدید · پیش 3 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
8,420 بازدید · پیش 3 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
588 بازدید · پیش 3 سالها