ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
455 بازدید · پیش 1 سال
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
2,696 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
11,152 بازدید · پیش 2 سالها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
1,656 بازدید · پیش 2 سالها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
453 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
2,426 بازدید · پیش 3 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,952 بازدید · پیش 3 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
781 بازدید · پیش 3 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
5,205 بازدید · پیش 3 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,191 بازدید · پیش 3 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,602 بازدید · پیش 3 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
8,923 بازدید · پیش 3 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
594 بازدید · پیش 3 سالها