ویدیو تجهیزات مرغداری

مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
183 بازدید · پیش 5 ماه ها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
294 بازدید · پیش 7 ماه ها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
405 بازدید · پیش 8 ماه ها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
421 بازدید · پیش 8 ماه ها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
937 بازدید · پیش 10 ماه ها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
757 بازدید · پیش 10 ماه ها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
602 بازدید · پیش 10 ماه ها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
4,446 بازدید · پیش 10 ماه ها
معرفی شرکت تجهیزات مرغداری گرجستان
9:16
Am!n
664 بازدید · پیش 10 ماه ها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
511 بازدید · پیش 10 ماه ها
بارگذاری بیشتر