ویدیو تجهیزات مرغداری

پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
446 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
502 بازدید · پیش 3 ماه ها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
250 بازدید · پیش 4 ماه ها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
281 بازدید · پیش 11 ماه ها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
925 بازدید · پیش 1 سال
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,002 بازدید · پیش 1 سال
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
544 بازدید · پیش 1 سال
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
2,493 بازدید · پیش 1 سال
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
906 بازدید · پیش 1 سال
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,086 بازدید · پیش 1 سال
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
534 بازدید · پیش 1 سال