ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
7 بازدید · پیش 9 روز
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
820 بازدید · پیش 3 ماه ها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
1,097 بازدید · پیش 4 ماه ها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
372 بازدید · پیش 6 ماه ها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
304 بازدید · پیش 1 سال
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
1,090 بازدید · پیش 1 سال
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
1,191 بازدید · پیش 1 سال
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
572 بازدید · پیش 1 سال
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
2,858 بازدید · پیش 1 سال
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
948 بازدید · پیش 1 سال
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,173 بازدید · پیش 1 سال
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
544 بازدید · پیش 1 سال