ویدیو تجهیزات مرغداری

ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
89 بازدید · پیش 27 روز
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
129 بازدید · پیش 2 ماه ها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
258 بازدید · پیش 9 ماه ها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
737 بازدید · پیش 11 ماه ها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
782 بازدید · پیش 12 ماه ها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
503 بازدید · پیش 12 ماه ها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
2,078 بازدید · پیش 1 سال
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
857 بازدید · پیش 1 سال
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
529 بازدید · پیش 1 سال