ویدیو تجهیزات مرغداری

نصب آبخوری در مرغداری
4:10
Am!n
573 بازدید · پیش 2 سالها
پرورش جوجه های یک روزه
1:23
Am!n
2,835 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت دانخوری برای کبوتر ها
3:09
Am!n
12,513 بازدید · پیش 2 سالها
تبدیل آبخوری ساده به آبخوری نیپل
3:50
Am!n
1,939 بازدید · پیش 2 سالها
مرغداری پیشرفته
3:13
Am!n
485 بازدید · پیش 3 سالها
پرورش کبک در روستا
2:19
Am!n
2,565 بازدید · پیش 3 سالها
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
2,025 بازدید · پیش 3 سالها
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
804 بازدید · پیش 3 سالها
نحوه نصب آب خوری نیپل
7:22
Am!n
5,620 بازدید · پیش 3 سالها
سالن مرغداری
2:21
کاربر مدیر
1,298 بازدید · پیش 3 سالها
سیستم قفس برای رشد جوجه های گوشتی
6:16
Am!n
1,669 بازدید · پیش 3 سالها
راه اندازی مرغداری کوچک با کمک دولت
2:59
Am!n
9,371 بازدید · پیش 3 سالها
تجهیزات مرغداری شرکت ( Ventrac )
5:14
Am!n
606 بازدید · پیش 3 سالها