ویدیو تجهیزات سالن قارچ

اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
80 بازدید · پیش 28 روز
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
107 بازدید · پیش 2 ماه ها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
91 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
64 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
54 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
59 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
56 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
57 بازدید · پیش 2 ماه ها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
61 بازدید · پیش 2 ماه ها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
339 بازدید · پیش 3 ماه ها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
322 بازدید · پیش 3 ماه ها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
306 بازدید · پیش 3 ماه ها
بارگذاری بیشتر