ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
64 بازدید · پیش 10 ماه ها
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
3,014 بازدید · پیش 11 ماه ها
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
274 بازدید · پیش 2 سالها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
632 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
859 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
445 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
298 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
288 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
244 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
279 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
252 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
240 بازدید · پیش 2 سالها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
764 بازدید · پیش 2 سالها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
768 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
1,109 بازدید · پیش 2 سالها