ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
160 بازدید · پیش 3 سالها
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
6,225 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
459 بازدید · پیش 4 سالها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
772 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
1,188 بازدید · پیش 4 سالها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
624 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
331 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
321 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
335 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
319 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
275 بازدید · پیش 4 سالها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
257 بازدید · پیش 4 سالها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
919 بازدید · پیش 4 سالها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
857 بازدید · پیش 4 سالها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
1,475 بازدید · پیش 4 سالها