ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
51 بازدید · پیش 7 ماه ها
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
1,969 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
256 بازدید · پیش 2 سالها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
598 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
771 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
403 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
293 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
275 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
242 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
269 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
247 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
237 بازدید · پیش 2 سالها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
744 بازدید · پیش 2 سالها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
741 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
1,030 بازدید · پیش 2 سالها