ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
120 بازدید · پیش 2 سالها
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
5,162 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
359 بازدید · پیش 3 سالها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
741 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
1,085 بازدید · پیش 3 سالها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
555 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
325 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
316 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
263 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
311 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
271 بازدید · پیش 3 سالها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
254 بازدید · پیش 3 سالها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
869 بازدید · پیش 3 سالها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
836 بازدید · پیش 3 سالها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
1,339 بازدید · پیش 3 سالها