ویدیو تجهیزات سالن قارچ

مه ساز و رطوبت ساز نساجی
0:29
Am!n
74 بازدید · پیش 1 سال
آموزش ساخت رطوبت ساز
1:35
Am!n
3,620 بازدید · پیش 1 سال
ساخت قارچ صدفی از ضایعات غذایی
4:25
Am!n
289 بازدید · پیش 2 سالها
اشتغال زایی پرورش قارچ
1:28
joojekeshi
661 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت مه ساز
2:47
joojekeshi
919 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل  تولید کمپوست
3:25
Am!n
472 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 5400
1:29
Am!n
307 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 4800
1:54
Am!n
295 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 2400
1:38
Am!n
244 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 1200
1:31
Am!n
286 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 600
1:29
Am!n
255 بازدید · پیش 2 سالها
مه پاش التراسونیک 200
1:55
Am!n
242 بازدید · پیش 2 سالها
بسته بندی قارچ دکمه ای
3:31
Am!n
790 بازدید · پیش 2 سالها
آموزش کشت قارچ در مزرعه کوچک
4:15
Am!n
791 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل رشد قارچ
2:08
Am!n
1,153 بازدید · پیش 2 سالها