ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
39 بازدید · پیش 3 ماه ها
هیتر و نحوه ساخت آن در خانه
3:43
ناصر رسولی
255 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
281 بازدید · پیش 5 ماه ها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
96 بازدید · پیش 5 ماه ها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
113 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
339 بازدید · پیش 7 ماه ها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
435 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
484 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
593 بازدید · پیش 8 ماه ها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
297 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
924 بازدید · پیش 9 ماه ها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
379 بازدید · پیش 9 ماه ها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
379 بازدید · پیش 9 ماه ها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
286 بازدید · پیش 9 ماه ها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
308 بازدید · پیش 9 ماه ها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
281 بازدید · پیش 9 ماه ها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
909 بازدید · پیش 10 ماه ها
بارگذاری بیشتر