ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
32 بازدید · پیش 11 روز
هیتر و نحوه ساخت آن در خانه
3:43
ناصر رسولی
185 بازدید · پیش 2 ماه ها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
192 بازدید · پیش 2 ماه ها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
89 بازدید · پیش 3 ماه ها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
108 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
299 بازدید · پیش 5 ماه ها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
408 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
409 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
505 بازدید · پیش 6 ماه ها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
281 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
768 بازدید · پیش 7 ماه ها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
366 بازدید · پیش 7 ماه ها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
368 بازدید · پیش 7 ماه ها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
279 بازدید · پیش 7 ماه ها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
289 بازدید · پیش 7 ماه ها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
279 بازدید · پیش 7 ماه ها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
751 بازدید · پیش 7 ماه ها
بارگذاری بیشتر