ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
46 بازدید · پیش 5 ماه ها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
430 بازدید · پیش 7 ماه ها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
98 بازدید · پیش 7 ماه ها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
115 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
388 بازدید · پیش 9 ماه ها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
460 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
536 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
667 بازدید · پیش 10 ماه ها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
310 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
1,291 بازدید · پیش 11 ماه ها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
410 بازدید · پیش 11 ماه ها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
384 بازدید · پیش 11 ماه ها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
288 بازدید · پیش 11 ماه ها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
322 بازدید · پیش 11 ماه ها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
285 بازدید · پیش 11 ماه ها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
1,020 بازدید · پیش 12 ماه ها

Showing 1 out of 2