ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
63 بازدید · پیش 1 سال
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
3,182 بازدید · پیش 1 سال
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
155 بازدید · پیش 1 سال
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
139 بازدید · پیش 1 سال
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
1,080 بازدید · پیش 2 سالها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
560 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
665 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
1,469 بازدید · پیش 2 سالها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
360 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
2,894 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
697 بازدید · پیش 2 سالها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
447 بازدید · پیش 2 سالها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
344 بازدید · پیش 2 سالها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
423 بازدید · پیش 2 سالها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
299 بازدید · پیش 2 سالها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
2,400 بازدید · پیش 2 سالها

Showing 1 out of 2