ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
60 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
1,541 بازدید · پیش 12 ماه ها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
123 بازدید · پیش 1 سال
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
130 بازدید · پیش 1 سال
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
712 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
631 بازدید · پیش 1 سال
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
1,049 بازدید · پیش 1 سال
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
343 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
2,052 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
542 بازدید · پیش 1 سال
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
361 بازدید · پیش 1 سال
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
294 بازدید · پیش 1 سال
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
1,598 بازدید · پیش 1 سال

Showing 1 out of 2