ویدیو تجهیزات گرمایشی

ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
5 بازدید · پیش 21 ساعت
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
27 بازدید · پیش 6 روز
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
66 بازدید · پیش 2 ماه ها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
176 بازدید · پیش 3 ماه ها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
253 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
253 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
262 بازدید · پیش 4 ماه ها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
195 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
401 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
246 بازدید · پیش 4 ماه ها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
248 بازدید · پیش 4 ماه ها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
184 بازدید · پیش 5 ماه ها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
201 بازدید · پیش 5 ماه ها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
192 بازدید · پیش 5 ماه ها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
403 بازدید · پیش 5 ماه ها
بارگذاری بیشتر