ویدیو تجهیزات گرمایشی

ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
76 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
83 بازدید · پیش 1 ماه
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
67 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
110 بازدید · پیش 2 ماه ها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
91 بازدید · پیش 2 ماه ها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
100 بازدید · پیش 2 ماه ها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
91 بازدید · پیش 2 ماه ها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
97 بازدید · پیش 2 ماه ها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
90 بازدید · پیش 2 ماه ها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
144 بازدید · پیش 3 ماه ها
بارگذاری بیشتر