ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
70 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
6,081 بازدید · پیش 2 سالها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
272 بازدید · پیش 2 سالها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
163 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
2,018 بازدید · پیش 3 سالها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
659 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
766 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
2,345 بازدید · پیش 3 سالها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
428 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
4,552 بازدید · پیش 3 سالها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
1,218 بازدید · پیش 3 سالها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
529 بازدید · پیش 3 سالها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
433 بازدید · پیش 3 سالها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
578 بازدید · پیش 3 سالها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
331 بازدید · پیش 3 سالها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
3,971 بازدید · پیش 3 سالها

Showing 1 out of 2