ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
79 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
7,432 بازدید · پیش 4 سالها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
396 بازدید · پیش 4 سالها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
176 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
2,823 بازدید · پیش 4 سالها
سیستم گرمایش بدون دود کشی گلخانه
1:50
Am!n
725 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
830 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
3,309 بازدید · پیش 4 سالها
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
459 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
5,607 بازدید · پیش 4 سالها
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
1,584 بازدید · پیش 4 سالها
جت هیتر  گازوئیلی 50 هزار کیلو کالری
0:45
Am!n
621 بازدید · پیش 4 سالها
جت هیتر گرمایشی 50 هزار کیلو کالری
0:50
Am!n
609 بازدید · پیش 4 سالها
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
687 بازدید · پیش 4 سالها
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
414 بازدید · پیش 4 سالها
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
5,439 بازدید · پیش 4 سالها

Showing 1 out of 2