ویدیو تجهیزات گرمایشی

WhatsApp Video 2018-11-24 at 23.06.38.mp4
1:00
saber kalantari
58 بازدید · پیش 8 ماه ها
ساخت بخاری المنتی
3:04
Am!n
830 بازدید · پیش 10 ماه ها
هیتر تابشی چگونه کار می کند ؟
1:48
Am!n
113 بازدید · پیش 10 ماه ها
هیتر صنعتی و کوره هوایی گرم
0:59
joojekeshi
124 بازدید · پیش 12 ماه ها
ساخت هیتر کوچک
15:34
Am!n
530 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دستگاه میوه خشک کن
2:26
Am!n
610 بازدید · پیش 1 سال
ساخت جت هیتر
3:11
Am!n
852 بازدید · پیش 1 سال
طراحی و اجرای گرمایش از کف
4:21
Am!n
329 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دیگ بخار کوچک
7:36
Am!n
1,757 بازدید · پیش 1 سال
ساخت دستگاه ریخته گری ساده
6:51
Am!n
501 بازدید · پیش 1 سال
سیستم گرمایش از کف
3:02
Am!n
344 بازدید · پیش 1 سال
دیگ بخار مایع
4:57
Am!n
290 بازدید · پیش 1 سال
چگونه در خانه بخاری بسازیم
7:10
Am!n
1,257 بازدید · پیش 1 سال

Showing 1 out of 2