ویدیو تجهیزات سرمایشی

ساخت اتاق سرد
6:12
Am!n
40 بازدید · پیش 19 روز
طراحی سرد خانه میوه
3:35
Am!n
37 بازدید · پیش 20 روز
دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
43 بازدید · پیش 23 روز
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
111 بازدید · پیش 3 ماه ها
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
116 بازدید · پیش 3 ماه ها
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
74 بازدید · پیش 3 ماه ها
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
91 بازدید · پیش 3 ماه ها
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
162 بازدید · پیش 3 ماه ها
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
248 بازدید · پیش 4 ماه ها
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
174 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
178 بازدید · پیش 4 ماه ها
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
231 بازدید · پیش 4 ماه ها
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
199 بازدید · پیش 4 ماه ها
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
208 بازدید · پیش 4 ماه ها
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
199 بازدید · پیش 4 ماه ها
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
190 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
244 بازدید · پیش 4 ماه ها
ساخت یخ در بهشت ساز
5:07
Am!n
226 بازدید · پیش 4 ماه ها
بررسی یخ در بهشت ساز BUNN
5:41
Am!n
162 بازدید · پیش 4 ماه ها
بارگذاری بیشتر