ویدیو تجهیزات سرمایشی

ساخت اتاق سرد
6:12
Am!n
94 بازدید · پیش 3 ماه ها
طراحی سرد خانه میوه
3:35
Am!n
85 بازدید · پیش 3 ماه ها
دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
83 بازدید · پیش 3 ماه ها
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
159 بازدید · پیش 5 ماه ها
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
182 بازدید · پیش 5 ماه ها
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
128 بازدید · پیش 5 ماه ها
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
133 بازدید · پیش 6 ماه ها
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
248 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
352 بازدید · پیش 6 ماه ها
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
254 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
262 بازدید · پیش 6 ماه ها
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
322 بازدید · پیش 6 ماه ها
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
300 بازدید · پیش 6 ماه ها
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
307 بازدید · پیش 6 ماه ها
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
288 بازدید · پیش 6 ماه ها
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
274 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
359 بازدید · پیش 6 ماه ها
ساخت یخ در بهشت ساز
5:07
Am!n
346 بازدید · پیش 6 ماه ها
بارگذاری بیشتر