ویدیو تجهیزات سرمایشی

نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
26 بازدید · پیش 12 روز
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
37 بازدید · پیش 13 روز
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
22 بازدید · پیش 14 روز
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
36 بازدید · پیش 21 روز
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
46 بازدید · پیش 21 روز
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
103 بازدید · پیش 1 ماه
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
67 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
72 بازدید · پیش 1 ماه
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
78 بازدید · پیش 1 ماه
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
74 بازدید · پیش 1 ماه
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
84 بازدید · پیش 1 ماه
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
83 بازدید · پیش 1 ماه
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
82 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
105 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت یخ در بهشت ساز
5:07
Am!n
88 بازدید · پیش 1 ماه
بررسی یخ در بهشت ساز BUNN
5:41
Am!n
69 بازدید · پیش 1 ماه
ساخت دستگاه حباب ساز
4:45
Am!n
140 بازدید · پیش 2 ماه ها
بارگذاری بیشتر