ویدیو تجهیزات سرمایشی

ویدیو سردخانه جسد اسکندری
1:07
کاربر مدیر
79 بازدید · پیش 7 ماه ها
ساخت اتاق سرد
6:12
Am!n
150 بازدید · پیش 9 ماه ها
طراحی سرد خانه میوه
3:35
Am!n
169 بازدید · پیش 9 ماه ها
دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
108 بازدید · پیش 9 ماه ها
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
305 بازدید · پیش 11 ماه ها
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
199 بازدید · پیش 11 ماه ها
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
193 بازدید · پیش 11 ماه ها
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
139 بازدید · پیش 12 ماه ها
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
272 بازدید · پیش 12 ماه ها
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
529 بازدید · پیش 1 سال
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
262 بازدید · پیش 1 سال
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
277 بازدید · پیش 1 سال
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
359 بازدید · پیش 1 سال
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
342 بازدید · پیش 1 سال
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
346 بازدید · پیش 1 سال
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
299 بازدید · پیش 1 سال
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
286 بازدید · پیش 1 سال
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
386 بازدید · پیش 1 سال
ساخت یخ در بهشت ساز
5:07
Am!n
540 بازدید · پیش 1 سال

Showing 1 out of 4