ویدیو تجهیزات سرمایشی

ویدیو سردخانه جسد اسکندری
1:07
کاربر مدیر
61 بازدید · پیش 5 ماه ها
ساخت اتاق سرد
6:12
Am!n
124 بازدید · پیش 7 ماه ها
طراحی سرد خانه میوه
3:35
Am!n
137 بازدید · پیش 7 ماه ها
دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
95 بازدید · پیش 7 ماه ها
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
229 بازدید · پیش 10 ماه ها
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
189 بازدید · پیش 10 ماه ها
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
162 بازدید · پیش 10 ماه ها
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
135 بازدید · پیش 10 ماه ها
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
264 بازدید · پیش 10 ماه ها
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
436 بازدید · پیش 10 ماه ها
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
257 بازدید · پیش 11 ماه ها
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
270 بازدید · پیش 11 ماه ها
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
349 بازدید · پیش 11 ماه ها
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
329 بازدید · پیش 11 ماه ها
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
335 بازدید · پیش 11 ماه ها
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
295 بازدید · پیش 11 ماه ها
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
283 بازدید · پیش 11 ماه ها
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
374 بازدید · پیش 11 ماه ها
ساخت یخ در بهشت ساز
5:07
Am!n
428 بازدید · پیش 11 ماه ها

Showing 1 out of 4