ویدیو تجهیزات سرمایشی

یخساز قالبی و کارخانه یخسازی
0:41
Am!n
70 بازدید · پیش 7 ماه ها
ساخت اتاق سرد
6:12
Am!n
280 بازدید · پیش 2 سالها
طراحی سرد خانه میوه
3:35
Am!n
466 بازدید · پیش 2 سالها
دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
166 بازدید · پیش 2 سالها
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
500 بازدید · پیش 2 سالها
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
236 بازدید · پیش 2 سالها
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
300 بازدید · پیش 2 سالها
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
154 بازدید · پیش 2 سالها
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
375 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت کمپرسور سرمایشی
5:41
Am!n
863 بازدید · پیش 2 سالها
آب یخ بنوشیم یا آب گرم ؟
3:59
Am!n
295 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت یخ میوه ای
2:49
Am!n
315 بازدید · پیش 2 سالها
یه ماسک جالب با یخ
1:00
joojekeshi
417 بازدید · پیش 2 سالها
هشت ترفند با یخ خشک
4:25
Am!n
384 بازدید · پیش 2 سالها
دستگاه یخ خردکن خانگی
1:10
Am!n
413 بازدید · پیش 2 سالها
دستگاه یخ ساز خانگی
1:25
Am!n
321 بازدید · پیش 2 سالها
مراحل ساخت دستگاه یخساز
5:23
Am!n
315 بازدید · پیش 2 سالها
ساخت پمپ هوا
10:25
Am!n
728 بازدید · پیش 2 سالها

Showing 1 out of 4