مرغ عشق تربیت شده
0:36
ناصر رسولی
9 بازدید · پیش 11 روز
پرنده زیبا
0:13
ناصر رسولی
18 بازدید · پیش 26 روز
طوطی مهربان
0:12
ناصر رسولی
38 بازدید · پیش 2 ماه ها
پرنده بسیار زیبا
0:10
ناصر رسولی
42 بازدید · پیش 2 ماه ها
جوجه های یک پرنده ناز
1:00
ناصر رسولی
49 بازدید · پیش 2 ماه ها
جوجه مرغ عشق
0:34
ناصر رسولی
1 بازدید · پیش 2 ماه ها
تمیز کردن طوطی به روش صحیح
0:36
ناصر رسولی
67 بازدید · پیش 3 ماه ها
آواز بسیار زیبای پرنده قناری
0:52
ناصر رسولی
159 بازدید · پیش 3 ماه ها
حرف زدن جالب طوطی
0:30
ناصر رسولی
89 بازدید · پیش 3 ماه ها
در آمدن جوجه از تخم
1:00
ناصر رسولی
98 بازدید · پیش 4 ماه ها
دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز
0:11
ناصر رسولی
76 بازدید · پیش 4 ماه ها
دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز
1:40
ناصر رسولی
102 بازدید · پیش 4 ماه ها
بارگذاری بیشتر