آب پاشی طوطی
0:24
ناصر رسولی
16 بازدید · پیش 19 ساعت
عروس هلندی
0:13
ناصر رسولی
22 بازدید · پیش 2 روز
آواز قناری
1:00
ناصر رسولی
17 بازدید · پیش 4 روز
جوجه های چند روزه
0:26
ناصر رسولی
26 بازدید · پیش 6 روز
صدای زیبای قناری
0:39
ناصر رسولی
20 بازدید · پیش 8 روز
راه رفتن زیبای طوطی
0:05
ناصر رسولی
21 بازدید · پیش 12 روز
آزاد کردن گنجشک
0:27
ناصر رسولی
20 بازدید · پیش 13 روز
فیلم پرورش بلدرچین
13:50
ناصر رسولی
45 بازدید · پیش 27 روز
کاسکو
10:02
ناصر رسولی
46 بازدید · پیش 28 روز
فیلم کاسکو سخنگو
0:15
ناصر رسولی
48 بازدید · پیش 1 ماه
دستگاه جوجه کشی آرکام
0:30
ناصر رسولی
88 بازدید · پیش 2 ماه ها
بارگذاری بیشتر