جوجه مرغ عشق
0:34
ناصر رسولی
0 بازدید · پیش 2 روز
حرف زدن جالب طوطی
0:30
ناصر رسولی
68 بازدید · پیش 23 روز
در آمدن جوجه از تخم
1:00
ناصر رسولی
76 بازدید · پیش 1 ماه
دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز
0:11
ناصر رسولی
68 بازدید · پیش 2 ماه ها
دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز
1:40
ناصر رسولی
83 بازدید · پیش 2 ماه ها
دستگاه جوجه کشی اندیشه سبز
0:27
ناصر رسولی
96 بازدید · پیش 2 ماه ها
طوطی و آوازی همانند سوت
0:26
ناصر رسولی
64 بازدید · پیش 2 ماه ها
هیتر و نحوه ساخت آن در خانه
3:43
ناصر رسولی
185 بازدید · پیش 2 ماه ها
ساخت دستگاه جوجه کشی
4:43
ناصر رسولی
195 بازدید · پیش 2 ماه ها
بارگذاری بیشتر