جوجه جغد
1:37
Am!n
0 بازدید · پیش 2 روز
بازی با طوطی‌کاکلی
0:46
Am!n
0 بازدید · پیش 4 روز
تغذیه جوجه و مرغ
1:07
Am!n
63 بازدید · پیش 11 روز
روند ساخت سیستم گرمایش کف
6:14
Am!n
36 بازدید · پیش 19 روز
پرورش طوطی در خیابان
1:06
Am!n
26 بازدید · پیش 19 روز
آموزش کاشت گیاه در گلدان
3:41
Am!n
15 بازدید · پیش 25 روز
دعوا  طوطی با کاسکو
3:24
Am!n
49 بازدید · پیش 25 روز
دوستی با جغد
1:24
Am!n
23 بازدید · پیش 1 ماه
پرورش جوجه طوطی کاکلی
5:32
Am!n
70 بازدید · پیش 1 ماه
گلخانه پرورش درخت موز
2:50
Am!n
29 بازدید · پیش 1 ماه
گلخانه توت فرنگی
2:33
Am!n
18 بازدید · پیش 2 ماه ها
مرغ عشق آبی
3:52
Am!n
10 بازدید · پیش 2 ماه ها
روزمرگی ها یک طوطی
5:01
Am!n
36 بازدید · پیش 2 ماه ها
تغذیه طوطی ها
4:02
Am!n
30 بازدید · پیش 2 ماه ها
نمایشگاه مرغ های زینتی
2:57
Am!n
31 بازدید · پیش 2 ماه ها
ساخت آشیانه برای پرندگان
4:52
Am!n
43 بازدید · پیش 2 ماه ها
حرکات جالب از مرغ عشق
2:23
Am!n
52 بازدید · پیش 2 ماه ها
بازدید از گلخانه گل رز
2:24
Am!n
35 بازدید · پیش 2 ماه ها
حرکات جالب از طوطی سانان
2:28
Am!n
75 بازدید · پیش 2 ماه ها
عروس هلندی کوتوله
2:45
Am!n
80 بازدید · پیش 2 ماه ها
بارگذاری بیشتر