دوستی سگ و گربه
5:02
Am!n
22 بازدید · پیش 2 روز
جوجه کشی از کبک
1:05
Am!n
17 بازدید · پیش 3 روز
سگ ها جیبی
5:01
Am!n
39 بازدید · پیش 7 روز
ساخت ترنر جوجه کشی
3:36
Am!n
71 بازدید · پیش 9 روز
پرنده ای که رنگ عوض می کند
1:08
Am!n
23 بازدید · پیش 9 روز
نحوه کارکرد کولر ماشین
5:01
Am!n
26 بازدید · پیش 12 روز
تولید یخ حبه ای
0:34
Am!n
37 بازدید · پیش 13 روز
چیلر هوا خنک , چگونه کار می کنند
15:33
Am!n
22 بازدید · پیش 14 روز
دوستی گربه با اردک ها
3:29
Am!n
53 بازدید · پیش 15 روز
ساخت دستگاه مه ساز
3:24
Am!n
51 بازدید · پیش 16 روز
چراغ قوه دست ساز 72000 لومن
4:45
Am!n
21 بازدید · پیش 19 روز
تولید یخ یک تنی
4:19
Am!n
36 بازدید · پیش 21 روز
نحو کارکرد یخساز صنعتی
1:00
Am!n
46 بازدید · پیش 21 روز
پرورش مرغ داخل قفس
2:52
Am!n
51 بازدید · پیش 22 روز
هواکش سالن های مرغداری
2:06
Am!n
80 بازدید · پیش 30 روز
تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد
6:36
Am!n
61 بازدید · پیش 30 روز
تامین گرمایش گلخانه در زمستان
2:29
Am!n
59 بازدید · پیش 1 ماه
بارگذاری بیشتر