دستگاه تولید یخ حبه ای
0:32
Am!n
15 بازدید · پیش 19 ساعت
بازی گوشی طوطی ها
3:49
Am!n
17 بازدید · پیش 2 روز
بازی با طوطی سانان
2:51
Am!n
25 بازدید · پیش 6 روز
مراحل جوجه کشی از شترمرغ
0:56
Am!n
32 بازدید · پیش 8 روز
مراحل جوجه کشی از بلدرچین
0:39
Am!n
36 بازدید · پیش 12 روز
شعر خواندن کاسکو
0:41
Am!n
18 بازدید · پیش 13 روز
طوطی های بامزه سال
3:46
Am!n
32 بازدید · پیش 14 روز
کبوتر های زینتی
1:13
Am!n
41 بازدید · پیش 16 روز
راندمان دستگاه جوجه کشی
2:06
Am!n
69 بازدید · پیش 23 روز
طوطی های بامزه
4:49
Am!n
47 بازدید · پیش 25 روز
بررسی تخم نطفه دار
9:11
Am!n
51 بازدید · پیش 28 روز
پرورش جوجه یک روزه
3:12
Am!n
66 بازدید · پیش 30 روز
زندگی در کنار جغد ها
2:16
Am!n
39 بازدید · پیش 1 ماه
دوستی جوجه با کبوتر
1:13
Am!n
94 بازدید · پیش 1 ماه
رشد جوجه قناری
3:42
Am!n
85 بازدید · پیش 1 ماه
قناری کاکول دار
0:22
Am!n
71 بازدید · پیش 1 ماه
پرورش مرغ عشق
6:09
Am!n
91 بازدید · پیش 1 ماه
پرورش کبوتر
3:06
Am!n
76 بازدید · پیش 1 ماه
بارگذاری بیشتر